Eerste kennismaking met het Activiteitenbesluit

U heeft niet eerder te maken gehad met het Activiteitenbesluit. Dan helpt deze eerste kennismaking u op weg. Hier krijgt u antwoord op vragen als:

  • wat moet ik doen bij oprichting van een bedrijf?
  • wanneer moet ik het Activiteitenbesluit gebruiken?
  • welke onderdelen van het besluit zijn op mijn bedrijf van toepassing?

Het onderdeel 'uitleg systematiek milieuregelgeving' onder deze inleiding, geeft al antwoorden op de eerste twee vragen. De andere pagina's lichten de opbouw van het Activiteitenbesluit toe.

Na deze eerste kennismaking vindt u meer verdiepende informatie op de pagina's onder 'Activiteitenbesluit uitgelegd'.


Waarom een Activiteitenbesluit

Het uitgangspunt van het Activiteitenbesluit is om zoveel mogelijk bedrijven die invloed op het milieu hebben onder algemene regels te brengen.

Het achterliggende doel is het verminderen van de administratieve lasten voor zowel bedrijven als overheden.

De meeste bedrijven die onder het besluit vallen hebben bijvoorbeeld geen milieuvergunning nodig.