Vragen en antwoorden Activiteitenbesluit in relatie tot andere regelgeving

In dit dossier staan veelgestelde vragen en antwoorden over het Activiteitenbesluit in de relatie tot andere regelgeving en overige vragen en antwoorden over het Activiteitenbesluit.

Zie ook de Vragen en antwoorden over het Activiteitenbesluit in relatie tot de omgevingsvergunning milieu.


Zuiveringtechnisch werk

Werk voor het zuiveren van stedelijk afvalwater, in exploitatie bij een waterschap of gemeente, dan wel een rechtspersoon die door het bestuur van een waterschap met de zuivering van stedelijk afvalwater is belast, met inbegrip van het bij dat werk behorende werk voor het transport van stedelijk afvalwater (artikel 1 Waterwet)

Voorzieningen voor het beheer van afvalwater

Een openbaar vuilwaterriool, openbaar hemelwaterstelsel, openbaar ontwateringsstelsel, een andere voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, een zuiveringtechnisch werk of een zuiveringsvoorziening (artikel 1.1 Activiteitenbesluit)