Overgangsrecht

Het Activiteitenbesluit en de -regeling kennen drie soorten overgangsrecht:

  • Algemeen overgangsrecht
  • Thematisch  overgangsrecht
  • Overgangsrecht per activiteit

Algemeen overgangsrecht

in de meeste gevallen gaat het hier om de overgang van een omgevingsvergunning milieu (Wm of Wabo) naar type A of B volgens het Activiteitenbesluit.

Volgens het algemene overgangsrecht geldt na het vervallen van de vergunningplicht een minder streng vergunningvoorschrift nog 6 maanden als maatwerk. Als het Activiteitenbesluit of de –regeling maatwerk mogelijk maken, dan gelden de minder strenge vergunningvoorschriften zelfs 3 jaar als maatwerk.

Het kan bij algemeen overgangsrecht ook gaan om de overgang van Wvo- of Waterwetvergunning naar het Activiteitenbesluit of van een andere AMvB naar het Activiteitenbesluit. Afhankelijk van de maatwerkmogelijkheden die het Activiteitenbesluit geeft, kunnen verschillende overgangstermijnen gelden.

Zie voor een uitgebreide toelichting de pagina Algemeen overgangsrecht.

Thematisch overgangsrecht

Voor een aantal milieuthema's, zoals geluid, bodem en geur is er themagerelateerd overgangsrecht. Dit overgangsrecht is verwerkt in de pagina's over deze milieuthema's.

Specifiek activiteitgebonden overgangsrecht

Door het toepassen van nieuwe of vernieuwde normen ontstaan overgangsituaties voor bepaalde activiteiten in het Activiteitenbesluit. Het overgangsrecht voor deze specifieke situaties betreft in de meeste gevallen een of meerdere milieuthema's en is zo veel mogelijk verwerkt in de pagina's per activiteit.