Eisen luchtwassers Activiteitenbesluit

Een veehouder die een luchtwasser heeft, moet zorgen dat het systeem goed werkt. De eisen voor luchtwassers staan in paragraaf 3.5.8 van het Activiteitenbesluit. Daarnaast moet de stal voldoen aan de eisen van de stalbeschrijving (leaflet).

Luchtwassers zijn bedoeld om de uitstoot van ammoniak, geur en fijnstof van dierenverblijven te verlagen. De eisen zijn erop gericht om te zorgen dat luchtwassers goed werken. Meer informatie over deze eisen en de opbouw en het gebruik van luchtwassers vindt u op de pagina luchtwassers.

Voorschriften voor luchtwassers

Artikel

Inhoud

3.125 Activiteitenbesluit

eisen aan luchtwasser (zoals elektronische monitoring)

3.125a Activiteitenbesluit

overgangsrecht

3.97 Activiteitenregeling

opleveringsverklaring

3.98 Activiteitenregeling

eisen drukkamer voor evenredige verdeling stalllucht

3.99 Activiteitenregeling

eisen aan elektronisch monitoringssysteem

3.100 Activiteitenregeling

doelmatige meetvoorzieningen

3.101 Activiteitenregeling

gedragsvoorschriften