Bodemvoorschriften voor acculaders

Natte accu's

Onder het Activiteitenbesluit valt alleen het opladen van accu's met vloeibare bodembedreigende stoffen, de zogenaamde "natte" accu's. (Vrijwel alle elektrische auto's hebben droge accu's).

Bodembeschermende voorziening

Het met een acculader laden van accu's die vloeibare bodembedreigende stoffen bevatten, moet plaatsvinden boven een bodembeschermende voorziening.

Vrijstelling bodemonderzoek

De verplichting voor het uitvoeren van een bodemonderzoek geldt niet voor het laden van een accu die vloeibare bodembedreigende stoffen bevat.