Overzicht OBM cement- en betonindustrie

Onderstaande tabel geeft aan wanneer voor de betonindustrie een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig is en welke bijzonderheden voor deze OBM's gelden. Voor de betonindustrie kan een OBM verplicht zijn op het gebied van:

 • geluid
 • luchtkwaliteit
 • afvalstoffen

Afhankelijk van de soort en de omvang van de activiteiten moet het bevoegd gezag toetsen aan één of meer van deze aspecten.

Zie ook informatie over Activiteitenbesluit:

Juridisch overzicht Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Cement- en betonindustrie

Aangewezen activiteit

Geluid OBM: 2.2a, lid 3, Bor:

 1. het oprichten, het veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting voor het vervaardigen van cement- of betonmortel met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.000 kg per uur of meer
 2. het oprichten, het veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting voor het vervaardigen van cement- of betonwaren met behulp van persen, triltafels of bekistingstrillers met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.000 kg per dag of meer (Bor, 2.2a, lid 3)

Lucht OBM: 2.2a, lid 4, onder b, Bor:

het aanvangen met of het veranderen van:

 1. het vervaardigen van betonmortel
 2. het vervaardigen en bewerken van betonproducten
 3. het bij de vervaardiging van betonmortel en betonproducten op- en overslaan van grind, zand, cement en vulstof voor het vervaardigen van betonmortel,
 4. het breken van restproducten voor de vervaardiging van betonmortel
Afval OBM: 2.2a, lid 2 onder f, Bor: het mengen van afvalstoffen voor het vervaardigen van betonmortel of betonwaren binnen een inrichting voor het winnen, vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van betonmortel of betonwaren
Ondergrens

Geluid OBM: a) 100.000 kg per uur

Geluid OBM: b) 100.000 kg per dag

Lucht OBM: geen

Afval OBM: geen
Bovengrens Geen
Uitzondering

Geluid OBM: de OBM is niet vereist als de activiteit deel uitmaakt van een IPPC-installatie

Lucht OBM: geen OBM nodig als het gaat om een inrichting type C (dus ook niet als het gaat om een IPPC-installatie)

Afval OBM: de OBM is niet vereist als de activiteit deel uitmaakt van een IPPC-installatie.

Weigeringsgronden

Geluid OBM: als niet kan worden voldaan aan de grenswaarden voor geluid voor het gezoneerd industrieterrein

Lucht OBM: als de activiteit leidt tot overschrijding van de grenswaarden voor de luchtkwaliteit

Afval OBM: door een BIBOB-beoordeling en in het belang van het doelmatig beheer van afvalstoffen
Op welk moment is de OBM nodig?

Geluid OBM: Bij oprichting of verandering van de activiteiten

Lucht OBM: Bij oprichting of verandering van de activiteiten

Afval OBM: Continu. Er is geen extra OBM nodig voor een verandering van het bedrijf waarbij het binnen de OBM-categorie blijft.
Lex silencio van toepassing?

Geluid OBM: ja

Lucht OBM: nee

Afval OBM: ja
Relatie met Bijlage I Bor
 • Er is een Omgevingsvergunning milieu nodig voor het vervaardigen van cement of cementklinker (onderdeel C, categorie 11.4, onderdeel d).
 • Er is volgens onderdeel C, categorie 28.10, onder 31°, geen Omgevingsvergunning milieu nodig voor het mengen van afvalstoffen voor het vervaardigen van betonmortel of betonwaren binnen een inrichting als hierboven bedoeld onder Aangewezen activiteit Afval OBM (Bor 2.2a, lid 2 onder f).