Energiebesparingsplicht Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit zijn regels opgenomen over het nemen van energiebesparende maatregelen. Hieronder vindt u vragen en antwoorden over de toepassing van deze regels.

Zie ook de vragen en antwoorden over: