M.e.r.-beoordeling

Een m.e.r.-beoordeling is een toets van het bevoegd gezag om te bepalen of er bij een voorgenomen activiteit, die genoemd staat in onderdeel D van het Besluit m.e.r., mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. Alleen voor besluiten geldt een m.e.r.-beoordeling. Als een activiteit genoemd staat in onderdeel D en deze worden vastgelegd in een kaderstellend plan geldt een m.e.r.-plicht.

Bij een m.e.r.-beoordeling is vaak niet noodzakelijk om diepgaand onderzoek uit te voeren. Er zijn genoeg hulpmiddelen, variërend van online tools, de ervaringen van eerdere soortgelijke projecten tot de specifieke kennis van een expert die kunnen zorgen dat met relatief weinig onderzoeksinspanning er toch goede uitspraken gedaan kunnen worden of de voorgenomen activiteit(en) leiden tot mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen.

In deze module worden tips, voorbeelden en handreikingen gegeven bij het opstellen, begeleiden of toetsen van een m.e.r.-beoordeling. In Nederland is inmiddels veel ervaring opgedaan met het uitvoeren van m.e.r.-beoordeling dus naast het raadplegen van deze handreiking is het altijd goed om bij buurgemeenten, provincies of andere instanties om voorbeelden te vragen. In deze module over de in's en out's van de m.e.r.-beoordeling komen de onderstaand onderwerpen aan de orde: