Telen van gewassen in de open lucht

BollenveldLeeswijzer

Hier vindt u uitleg van de activiteit 'telen in de open lucht". Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften voor de activiteit telen in de open lucht staan in paragraaf 3.5.3 van het Activiteitenbesluit.

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type B en C.

In het menu links ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

De teelt vindt buiten plaats. Bijvoorbeeld teelt van suikerbieten (akkerbouw), appels en peren (fruitteelt), anjers (bloemen) of kerstbomen (bomen). In de open lucht kán onder een afdekking zijn, bijvoorbeeld rolkassen, tijdelijke tunnels of schermhallen. De toelichting bij artikel 3.55 van het 'Inbouwbesluit landbouw' gaat daar uitgebreid op in.

Activiteiten die onder een andere paragraaf van het Activiteitenbesluit vallen

Er zijn vergelijkbare activiteiten die als activiteit onder een andere paragraaf van het Activiteitenbesluit vallen. Namelijk: