Telen van gewassen in een gebouw

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit "telen in een gebouw (bedekte teelt)". Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften voor de activiteit "telen in gebouwen" staan in paragraaf 3.5.2 van het Activiteitenbesluit. De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type B en C.

In het menu links ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

champignons voor de verkoopUitleg van de activiteit

Voor deze teelt is geen (zon)licht nodig: het vindt plaats in het donker. Bijvoorbeeld witloftrekkerij, paddenstoelenteelt, teelt van kiemgroenten en bollenbroei in schuurkassen.

Activiteiten die onder een andere paragraaf van het Activiteitenbesluit vallen

Er zijn vergelijkbare activiteiten die als activiteit onder een andere paragraaf van het Activiteitenbesluit vallen. Namelijk: