Bodemvoorschriften voor het opslaan van bodembedreigende vloeistoffen in bovengrondse tanks

Hier vindt u uitleg over de bodemvoorschriften voor opslag in bovengrondse tanks voor bodembedreigende vloeistoffen.

Voor bodembedreigende vloeistoffen die geen gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen zijn, zijn dit alle eisen die het Activiteitenbesluit op bodemgebied stelt.

Voor bovengrondse tanks met bodembedreigende vloeistoffen die ook gevaarlijke stoffen zijn gelden aanvullende bodem- en veiligeheidseisen. Hierover vindt u de uitleg op de volgende pagina's:

Lekbak of dubbelwandige tank

De opslagtank moet boven een lekbak zijn geplaatst, behalve als de tank dubbelwandig met lekdetectie is uitgevoerd. Een dubbelwandige tank zonder goedgekeurde lekdetectie moet in een lekbak zijn geplaatst.

Deze eis geldt niet voor niet op de bodem geplaatste tanks.

Lekdetectiesysteem

Een lekbak is niet nodig als de tank dubbelwandig is en voorzien van lekdetectie.  Een dubbelwandige tank zonder goedgekeurde lekdetectie wordt gezien als een enkelwandige tank. Er zijn 2 soorten lekdetectie:

1. Elektronische lekdetectie, die een geluid- of licht signaal geeft als de binnenste tankwand lek is. Een lekkage moet binnen een maand worden hersteld. Deze elektronische lekdetectie moet jaarlijks gecontroleerd op een goede werking door een voor de BRL K903 gecertificeerd bedrijf.

2. Een lekdetectiepotsysteem, waarbij de vloeistof in de pot aangeeft of er lekkage is. Bij een lekkage van de binnenste tankwand daalt het vloeistofniveau of verandert de vloeistof van kleur. Het potsysteem moet elke maand worden gecontroleerd door de vloeistof in de pot te checken. Dat mag de ondernemer zelf doen. Hij moet daarvan jaarlijks een aantekening in het installatieboek maken. Een lekkage of gebreke aan het potsysteem moet binnen een maand worden hersteld.

Vulpunten en aftappunten boven vloeistofdichte vloer of verharding of in een lekbak

De vulpunten en aftappunten van een bovengrondse opslagtank moeten boven een vloeistofdichte vloer of verharding of boven of in een lekbak zijn geplaatst. Deze eis geldt niet voor niet op de bodem geplaatste tanks.

Overvulbeveiliging

Een opslagtank en de vulleiding moeten zijn voorzien van een overvulbeveiliging. Dit geldt ook voor een opslagtank boven oppervlaktewater. Deze eis geldt niet voor niet op de bodem geplaatste tanks.

Geen opslag stoffen in lekbak die met elkaar kunnen reageren

Boven de lekbak mogen geen andere stoffen worden opgeslagen die kunnen reageren met de stoffen in de opslagtank. Deze eis geldt niet voor niet op de bodem geplaatste tanks.

Voorziening gemorste of wegspattende vloeistoffen

Voor een opslagtank boven oppervlaktewater geldt dat zowel de opslagtank als de vulpunten en aftappunten boven of in een voorziening moeten zijn geplaatst. Gemorste of wegspattende vloeistoffen kan zo worden opgevangen. Een dubbelwandige opslagtank met lekdetectie is hiervan uitgezonderd.

De opslagtank boven het oppervlaktewater moet aan de volgende eisen voldoen:

  • gemorste of gelekte vloeistoffen moeten effectief worden opgevangen en kunnen worden opgeruimd
  • in de voorziening mag geen hemelwater terecht kunnen komen, behalve als het hemelwater regelmatig van of uit de voorziening wordt verwijderd
  • bestand tegen de inwerking van de opgeslagen stoffen
  • bestand tegen de condities waaronder de opgeslagen stoffen worden gebruikt of opgeslagen
  • een opvangcapaciteit van ten minste 10% van de inhoud van alle opgeslagen stoffen

Deze eis geldt niet voor niet op de bodem geplaatste tanks.

Vraag en antwoord