Wijziging Activiteitenregeling

Per 1 oktober 2017 is de Activiteitenregeling gewijzigd.

Voor agrarische activiteiten zijn dit de volgende wijzigingen:

  • Artikel 3.99 derde lid is gewijzigd. Het waswater moet zijn voorzien van een laagdebietalarmering die in werking treedt als het debiet van het waswater te laag is. De oude formulering suggereerde dat een meter voor het meten van het waswaterdebiet aanwezig moest zijn, terwijl dit niet nodig is.
  • De Activiteitenregeling verwijst nu naar de nieuwe versie van BRL 2342. Nieuwe mestbassins moeten voldoen aan de  nieuwe BRL 2342.