Vragen en antwoorden

Achterlijf van een zeug

Hieronder ziet u vragen en antwoorden over de melding bij agrarische bedrijven onder het Activiteitenbesluit.

Voor vragen over de melding in het algemeen (niet in het bijzonder de sector land- en tuinbouw) zie: