Typen luchtwassers

Er zijn verschillende luchtwassers. Dit zijn enkelvoudige luchtwassers, zoals biologische en chemische luchtwassers, of gecombineerde luchtwassers (combiwassers). Ook zijn er biofilters.

In een chemische luchtwasser wordt ammoniak en in mindere mate geur verwijderd door de uitgaande stallucht door een filter te voeren dat met zuur waswater wordt besproeid. Met het waswater wordt ook fijnstof verwijderd.

In een biologische luchtwasser en in een biofilter worden ammoniak en geur door micro-organismen (bacteriën) omgezet. Met het waswater wordt ook fijnstof verwijderd. Bij een biologische wasser zitten de micro-organismen op een kunststof of metalen filter en bij een biofilter op natuurlijk filtermateriaal.

Een waterwasser verwijdert met water fijnstof uit de stallucht.

Een combiwasser is een luchtwassysteem dat minimaal 70% ammoniak en  70% fijnstof uit de uitgaande stallucht haalt. Door wijziging van de geuremissiefactoren in juli 2018 hebben de gecombineerde luchtwassers voor geur geen verwijderingsrendement meer van minimaal 70% maar slechts van 30 of 40%.