Toezicht en handhaving

Op deze pagina staan de aandachtspunten voor het controleren van de werking van het luchtwassysteem en de bijkomende voorzieningen. Het is de taak van het bevoegde gezag om toe te zien op een goede uitvoering en een correct gebruik van het luchtwassysteem in de praktijk. Dit begint met een controle tijdens de bouw en daarna een controle bij gebruik.

De gegevens uit de elektronische monitoring zijn belangrijk om te controleren of een luchtwasser goed in werking is en ook in werking is geweest.

Controle

De verschillende controles.

Elektronische monitoring

Controle van elektronische monitoring.

Dimensionering

Controle van de dimensionering , het luchtafvoerkanaal en de ventilatie.

Overige aspecten