Wet- en regelgeving

De eisen voor luchtwassers staan in het Activiteitenbesluit. Deze eisen zijn van toepassing op type B- en C-bedrijven. De uitvoerings- en gebruikseisen staan in de systeembeschrijving.

De nummers van de systeembeschrijvingen staan in de Regeling ammoniak en veehouderij, de Regeling geurhinder en veehouderij en ook in de fijnstoflijst.

Toekomstige regelgeving

Hier vindt u informatie over de opzet van de regelgeving onder de Omgevingswet

Toezicht en handhaving

Hier vindt u informatie over toezicht en handhaving van luchtwassers.