Combiwassers

Een gecombineerd luchtwassysteem (combiwasser) is een luchtwassysteem dat minimaal 70% van de ammoniak en fijnstof (PM10) uit de ventilatielucht haalt. En minimaal 60% van het in de lucht aanwezige zeer fijnstof (PM2,5). Voor geur wordt 30 of 45% verwijderd. De combiwasser hoeft niet te zijn opgebouwd uit meerdere wasstappen, maar is het vaak wel.

Meerdere wassystemen

De combiwassers die in de Regeling ammoniak en veehouderij staan, bestaan uit meerdere bestaande wassystemen geïntegreerd in één gecombineerd systeem. De stroom uitgaande stallucht wordt meerdere keren gewassen. Vaak wordt een chemisch of biologisch luchtwassysteem gecombineerd met een waterwasser en/of biofilter.

Ook zijn er systemen met de combinatie van een biologische en een chemische wasser in één filterwand. In dit wassysteem treedt biologische nitrificatie op. Wanneer de zuurgraad van de wasvloeistof te hoog dreigt te worden wordt het waswater aangezuurd.

Meerdere technieken in een enkelvoudige luchtwasser
Het komt ook voor dat in een enkelvoudig luchtwassysteem technieken worden gecombineerd. Bijvoorbeeld een waterwasser en een biologische wasser in een biologisch luchtwassysteem. Met de waterwasser wordt dan ook een deel van het (fijn) stof verwijderd.

Ammoniak

Ammoniak wordt vooral in de chemische of biologische wasser uit de stallucht verwijderd. Deze combiwassers werken op dezelfde wijze als de conventionele biologische en chemische luchtwassystemen.

De combiwassers die in de Regeling ammoniak en veehouderij staan, verminderen de ammoniakemissie met 70 tot 90%.

Geur

Een deel van de geurcomponenten worden verwijderd in de biologische of chemische wasser. In combiwassers met een biofilter, wordt de geur vooral in het biofilter uit de stallucht verwijderd.

De combiwassers die in de Regeling ammoniak en veehouderij staan, verminderen de geuremissie met 30 tot 45%.

Fijnstof (PM2,5 en PM10)

Een deel van het fijnstof wordt verwijderd in de biologische of chemische wasser. In combiwassers met een waterwasser, wordt fijnstof ook in de waterwasser uit de stallucht verwijderd.

De combiwassers die in de Regeling ammoniak en veehouderij staan, verminderen de fijnstofemissie met gemiddeld 80%.