Tegen-, gelijk- of dwarsstroom

Luchtwassers zijn uitgevoerd met het principe van tegenstroom, gelijkstroom of dwarsstroom. Het gaat hierbij om de richting van de stallucht en de richting van het waswater.

Tegenstroom

In een tegenstroomwasser gaat de te reinigen stallucht van onder naar boven door het filterpakket en het waswater stroomt van boven naar onder. De uitgaande stallucht ‘botst’ als het ware op het waswater. Tegenstroom is veel toegepast in de eerste generatie luchtwassers.

Dwarsstroom

In een dwarsstroomwasser gaat de te reinigen stallucht horizontaal door de luchtwasser en stroomt het waswater van boven naar beneden. Dit type wordt in de huidige luchtwassers veel toegepast. Dit type wordt ook kruisstroomwasser genoemd.

Gelijkstroom

Een gelijkstroomwasser lijkt op een tegenstroomwasser. Wel is er één belangrijk verschil. De te reinigen stallucht en het waswater stromen in een gelijkstroomwasser niet tegengesteld aan elkaar, maar gelijk aan elkaar. Bijvoorbeeld zowel het waswater als de te reinigen stallucht stromen van boven naar beneden door het filterpakket.