Biofilter

Een biofilter verwijdert met micro-organismen (meestal bacteriën) ammoniak, geur en fijnstof uit de uitgaande stallucht. Biofilters worden ook wel biowand of biobed genoemd.

Filter

De micro-organismen zitten op het filtermateriaal. Het biofilter moet worden bevochtigd om de micro-organismen in leven te houden. Dit kan door de stallucht voordat zij de biofilter bereikt te bevochtigen, of door het biofilter rechtstreeks te bevochtigen.

Een biofilter bestaat altijd uit organisch materiaal (pakking). Dit is meestal compost, houtsnippers, boomschors, turf, kokosvezels of wortelhout. Deze materialen hebben een groot contactoppervlak. Dit organisch materiaal wordt deels afgebroken en moet daarom regelmatig worden vervangen. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat voor een goede werking het materiaal elk jaar moet worden vervangen. Bij langdurig gebruik kan verzuring van het filter ontstaan. Ook kunnen de bacteriën worden geremd door overbelasting met gevormde zouten.

biowand bron inno+

Ammoniak

Uit praktijkervaringen blijkt dat het moeilijk is om biofilters goed te dimensioneren en stabiel te laten functioneren. De belangrijkste aandachtspunten zijn de drukopbouw over het filterbed en een goede bevochtiging.

Een aantal malen is gebleken dat het ventilatiesysteem niet toereikend was om op warme dagen voldoende lucht af te voeren uit de stal. Dit werd veroorzaakt door een hoge drukval over het biobed. Bij het ontwerp van het ventilatiesysteem moet hiermee expliciet rekening worden gehouden.

In de praktijk blijkt ook dat het niet meevalt om te zorgen voor een gelijkmatige verdeling van het vocht over het biofilter. Er ontstaan droge en natte plekken in het filter. Wanneer het biofilter te droog is, zal veel ammoniak niet oplossen in water, maar meteen naar de buitenlucht worden geëmitteerd. Te natte plekken veroorzaken rotting van het organisch materiaal en een hoge drukval. Er ontstaan op deze manier voorkeurstromingen waardoor maar een deel van het biofilter effectief wordt gebruikt.

Binnen een biofilter vinden dezelfde processen plaats als in een biologisch luchtwassysteem. Door ophoping van afbraakproducten, waaronder ammonium en nitriet, wordt de groei van de biomassa (populatie bacteriën) mogelijk geremd. Het filtermateriaal moet dan worden vervangen.

Geur

Ook in het biofilter worden sommige geurverbindingen door micro-organismen omgezet in minder geur veroorzakende afbraakproducten. Het biofilter is een geschikte techniek om geuremissie te reduceren. Voorwaarde is wel, vanwege de problemen met bevochtiging, verzuring en verstopping, dat het biofilter wordt ingezet als laatste wastechniek in een combiwasser. In een eerdere wasstap moeten ammoniak en stof grotendeels uit de stallucht zijn verwijderd.

Fijnstof

Biofilters zijn een effectieve techniek om (fijn) stof te verwijderen. Door deze hoge efficiëntie kunnen biofilters verstopt raken met stof. Dit heeft tot gevolg dat de ventilatoren meer vermogen moeten leveren. Het energieverbruik zal stijgen en de exploitatiekosten zullen toenemen. Vanwege de toepassing van organische materialen zijn biofilters moeilijk schoon te maken.