Waterwasser

Een waterwasser (ook wel natte wasser genoemd) haalt fijnstof uit de stallucht  met water als wasvloeistof.

Type waterwassers

Er zijn waterwassers met en zonder filterpakket. Waterwassers zonder filterpakket zijn watergordijnen. Water wordt in een open ruimte versproeid. Als wel een filterpakket aanwezig is, bestaat het filter bijna altijd uit kunststof met bijvoorbeeld honingraatstructuur. Dit filter is vergelijkbaar met het filter dat bij biologische en chemische luchtwassers wordt gebruikt. Het filterpakket wordt bevochtigd met het waswater.

Fijnstof (PM2,5 en PM10)

De wasvloeistof spoelt een deel van het (fijn) stof uit de stallucht. Het afgevangen (fijn) stof gaat met het spuiwater uit het luchtwassysteem. De waterwassers die in de Regeling ammoniak en veehouderij staan, verminderen de fijnstofemissie met gemiddeld 33%.

Ammoniak en geur

Er zijn geen reductiepercentages voor ammoniak en geur vastgesteld. Aan het waswater worden geen zuren of micro-organismen toegevoegd. Het verwijderingsrendement voor ammoniak en geur zal naar verwachting lager zijn dan bij biologische en chemische luchtwassers.