Opbouw luchtwassysteem

Een luchtwassysteem is opgebouwd uit verschillende onderdelen.

Hier vindt u voor alle onderdelen informatie over:

  • Waar is het voor nodig?
  • Hoe ziet het eruit?
  • Wat zijn de verschillen tussen de verschillende typen luchtwassers?

Ook informatie over aanvullende voorzieningen, zoals opslaan van zuur, vindt u hier.

Ventilatiesysteem

Via een luchtafvoerkanaal gaat de lucht vanuit de stal naar het luchtwassysteem.

Elektronische monitoring

Een luchtwassysteem moet een meet- en registratiesysteem hebben.

Behandeling waswater

De kwaliteit van het waswater is van belang voor de werking van de luchtwasser.

Behandeling spuiwater

Spuiwater kan worden behandeld om de hoeveelheid afvalwater te verminderen.

Drukkamer

Het gelijkmatig verdelen van de stallucht over de filterwand gebeurt in de drukkamer.

Filter

Informatie over filterpakket en filterwand.

Opvang waswater

Waswater wordt opgevangen in bakken of in tanks en gerecirculeerd.

Stofafvang

Bij een pluimveestal kan extra stofafvang nodig zijn.

Druppelvanger

Een druppelvanger voorkomt dat wasvloeistof in de buitenlucht wordt geblazen.

Opslag spuiwater

Informatie over het opslaan van spuiwater en percolaat.

Waterwasser

Een waterwasser vermindert de hoeveelheid spuiwater.

Opslaan zuur/base

Bij een chemische luchtwasser is altijd een opslag zuur aanwezig.