Overheden voor overheden

In deze rubriek krijgen milieu-ambtenaren de kans om door hen zelf ontwikkelde producten te plaatsen die ook handig en nuttig kunnen zijn voor andere overheden. Bij ieder product wordt een korte beschrijving gegeven en de naam en organisatie van de opsteller met e-mailadres voor eventuele opmerkingen en vragen.

Heeft u ook zo'n handig, zelf ontwikkeld product, laat het ons weten. InfoMil beslist uiteindelijk of een product wordt geplaatst en in welke vorm dat gebeurt.

De provincie Groningen heeft in 2011 een vergelijkingsonderzoek (pdf, 1.7 MB) uitgevoerd naar het effect van verschillend provinciaal geurbeleid op een vergunningaanvraag van een co-vergistinginstallatie met een capaciteit van 100.000 ton per jaar. Deze vergunningaanvraag is getoetst aan het geurbeleid van:

  • Provincie Groningen
  • Provincie Gelderland
  • Provincie Zuid-Holland
  • Provincie Flevoland
  • Provincie Noord-Brabant
  • Provincie Overijssel

Provincie Groningen concludeert dat ondanks de verschillen tussen het lokaal geurbeleid in deze casus wel dezelfde uitkomst wordt bereikt: de geur wordt als aanvaardbaar beschouwd.