Is een vetvangend filter een doelmatige ontgeuringsinstallatie?

Vraag

Is een vetvangend filter een doelmatige ontgeuringsinstallatie?

Antwoord

Nee, een vetvangend filter is een belangrijke voorbehandeling van vette afgassen voordat deze in een ontgeuringsinstallatie kunnen worden behandeld.

Vetvangende filters bevinden zich vaak in de afzuigkap of in ventilatieroosters in het plafond. Vetdeeltjes die niet van te voren worden afgevangen, zetten zich af in de afvoerkanalen en technische installaties. Daardoor lopen onderhoudskosten sterk op. Daarnaast vormt een vetaanslag op de kanaalwanden een continue geurbron ook zonder dat er kookactiviteiten zijn.

Een vetvangend filter reduceert een deel van de geuremissie, maar niet geheel. Zo worden geurcomponenten die niet gebonden zijn aan vetdeeltjes maar zich in de gasfase bevinden niet afgevangen. Ook is de grootte van de afgevangen vetdeeltjes afhankelijk van het gekozen filtertype.