Archief regelgeving in ontwikkeling: Lucht in het Activiteitenbesluit

Deze pagina' s geven informatie over eerdere wijzigingen van het Activiteitenbesluit en het Besluit omgevingsrecht en beschrijft de gevolgen voor het milieuaspect lucht. De belangrijkste wijziging van de afgelopen jaren was de implementatie van de Richtlijn Industriële Emissies (IED).

Zie voor informatie over toekomstige wijzigingen de pagina Lucht in het Activiteitenbesluit: Regelgeving in ontwikkeling.