Ozonlaagafbrekende stoffen en gefluoreerde broeikasgassen

F-gassen zijn gefluoreerde broeikasgassen ((HFK's, PFK's, SF6) . De toename van broeikasgassen in de atmosfeer versterkt het zogenaamde broeikasgaseffect. Hierdoor wordt de aarde steeds warmer. Dit vormt een ernstige bedreiging voor het milieu.

Ook ozonlaagafbrekende stoffen in de atmosfeer vormen een ernstige bedreiging (zoals CFK's en HCFK's). Net als F-gassen dragen zij bij aan een verdere opwarming van de aarde. Daarnaast vormen ozonlaagafbrekende stoffen een bedreiging voor de gezondheid. Deze stoffen zorgen namelijk voor een toename van UV-B-straling. Hierdoor neemt de kans op huidkanker en oogaandoeningen zoals staar toe.

Vermindering van de hoeveelheid F-gassen en ozonlaagafbrekende stoffen in de atmosfeer is daarom nodig.

koelinstallatie

Ozonlaagafbrekende stoffen en broeikasgassen