Maatregelen

Er zijn diverse maatregelen mogelijk om (geur)emissies naar de lucht te beperken. Daarbij hebben procesgerichte maatregelen de voorkeur boven nageschakelde technieken. Een procesgerichte maatregel leidt doorgaans tot een duurzame vermindering van emissies, niet alleen voor het compartiment lucht, maar ook voor andere compartimenten.

Met een procesgeïntegreerde voorziening wordt bijvoorbeeld het toepassen van een andere grondstof of de keuze voor een ander productieproces bedoeld. Voorbeelden hiervan zijn overschakelen op watergedragen verf of toepassen van gesloten maltechnieken in de kunststofverwerkende industrie.