Overheden voor overheden

Via deze rubriek "Overheden voor overheden" krijgen milieu-ambtenaren de kans om informatie met andere overheden uit wisselen. Dit geldt uiteraard ook voor zelf ontwikkelde producten die handig en nuttig kunnen zijn voor andere overheden. Bij ieder product wordt een korte beschrijving gegeven en is vermeld door welke organisatie en wanneer het product beschikbaar is gesteld.

Heeft u ook zo'n handig, zelf ontwikkeld product, laat het ons weten via het contactformulier. InfoMil beslist uiteindelijk of een product wordt geplaatst en in welke vorm dat gebeurt.


Uw onderwerpen

Lucht