Voortgangsformulieren

Voortgangsformulieren zijn enerzijds de administratie om de voortgang van de maatregelen en projecten te monitoren. Anderzijds zijn de gegevens van belang om inzicht te krijgen in hoeverre de effecten van de maatregelen en projecten tot uiting komen in de ontwikkeling van de luchtkwaliteit.

Doel voortgangsformulier

  • Inventarisatie van de voortgang in de uitvoering van projecten en maatregelen in het NSL.
  • Controleren en aanvullen van de beschrijving van de projecten en maatregelen in het NSL.
  • Aangeven of de projecten en maatregelen in de aangeleverde verkeers- en wegkenmerken voor de zichtjaren van de monitoringstool zijn verwerkt.
  • Het actueel houden van gegevens van bestaande projecten en maatregelen (versnelde uitvoering, vertraagde uitvoering, gewijzigde uitvoering).

Het voortgangsformulier gaat niet diep in op de wijze waarop projecten en maatregelen zijn verwerkt in de aangeleverde verkeers- en wegkenmerken. U bent zelf verantwoordelijk voor het invoeren van de juiste gegevens. U moet verantwoording kunnen afleggen voor de geactualiseerde verkeers- en wegkenmerkgegevens.

Financiële verantwoording

De financiële informatie die een rol speelt bij de uitvoering van maatregelen, maakt geen deel uit van de monitoringstaken. Financiële informatie levert u aan via de SISA rapportage in de financiële verantwoording. De provincie kan eventueel nog aanvullende eisen stellen in de subsidieverordening.

Geen voortgangsformulieren

Heeft u géén projecten of maatregelen in het NSL? Dan zijn er voor u ook geen voortgangsformulieren. U kunt de voortgangsformulieren dan niet invullen. Wel moet u mogelijk de verkeersgegevens of de veehouderijgegevens actualiseren. Als u een project of maatregel wilt opnemen in het NSL dan volgt u eerst de meldingsprocedure.

Voortgangsformulieren controleren en invullen

De NSL-partners hebben de wettelijke verplichting om ieder jaar de huidige stand van zaken van projecten en maatregelen in de voortgangsformulieren in te vullen. Heeft u één of meer projecten of maatregelen in het NSL? Dan moet u de voortgangsformulieren altijd invullen.

Is  een project of maatregel niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar? Dan vult u alleen de verplichte velden in. Is een project of maatregel wel gewijzigd dan vult u de wijzigingen in het formulier in. Als er grote wijzigen zijn moet u ook de verkeersgegevens daarop aanpassen en die ook in de monitoringstool actualiseren.

Let op: Wijzigingen van projecten of maatregelen mag alleen nadat u de meldingsprocedure heeft gevolgd. Dit geldt ook voor het toevoegen van projecten of maatregelen.

Formulieren bekijken en exporteren

Iedereen kan de voortgangsformulieren downloaden. Als u wijzigingsrechten heeft kunt u nadat u ingelogd bent de voortgangsformulieren actualiseren en wijzigen. Hierna moet u de gegevens nog onderbouwen en accorderen.