Verkeersgegevens en rekenpunten

Voor het vernieuwen van de gegevens in de monitoringstool doorloopt u een aantal stappen. Welke stappen u doorloopt is afhankelijk van de beschikbare informatie en uw werkwijze. Als de gegevens nog actueel zijn, is controleren en accorderen genoeg.

Stappen wegvakken en rekenpunten

De monitoringstool berekent de luchtkwaliteit met de gegevens die er in zijn opgenomen. Het is belangrijk dat die gegevens actueel zijn. Alleen dan kan een juist beeld van de luchtkwaliteit geschetst worden. Dit gaat niet alleen om verkeersgegevens, maar ook om de omgevingskenmerken van wegen en de toets- en rekenpunten. En de veranderingen in de projecten en maatregelen.

Hoe u de gegevens kunt bekijken, exporteren, wijzigen en importeren in de monitoringstool staat in de handleiding van de monitoringstool.

Stappenplan vernieuwen gegevens

 1. Stel vast of u gegevens moet actualiseren of dat controleren genoeg is.
 2. Verzamel informatie en bestanden.
 3. Controleer de gegevens in de monitoringstool en bepaal welke gegevens u moet wijzigingen.
 4. Draag wegen en gegevens over naar andere wegbeheerders.
 5. Exporteer de gegevens uit de monitoringstool.
 6. Pas gegevens aan in de bestanden of rechtstreeks in de kaart van de monitoringstool.
 7. Controleer het maatregelengebieden pas eventueel aan.
 8. Controleer de correctievelden pas eventueel aan (windtunnelonderzoek).
 9. Maak controleberekeningen met de Rekentool.
 10. Controleer discontinuïteiten in de verkeersgegevens en los ze op.
 11. Importeer bestanden in de monitoringstool.
 12. Controleer de gegevens in de monitoringstool.
 13. Onderbouw werkzaamheden en accordeer de gegevens.

Let op: het is niet nodig om altijd alle stappen te doorlopen. Het is ook niet altijd nodig om de stappen precies in deze volgorde te doorlopen. Sommige stappen kunt u overslaan of eerder of later doen. Mogelijk heeft u zelf nog andere stappen die u ook wilt doorlopen. Dit is afhankelijk van de gegevens die u wilt actualiseren en de werkwijze die u zelf en uw organisatie hanteert.

Vaststellen of u moet actualiseren

De ingevoerde gegevens vormen de basis voor het berekenen van de concentraties. Het is niet nodig om ieder jaar de gegevens te vernieuwen.  Soms is het genoeg om maar een paar gegevens te vernieuwen. Bijvoorbeeld omdat u alleen enkele toetspunten wilt veranderen.

Wel actualiseren

U moet actualiseren als er (grote) veranderingen zijn in de verkeersgegevens, omgevingskenmerken of rekenpunten. U moet ook actualiseren als er grote wijzigingen zijn in 1 of meer van de projecten of maatregelen die u in het NSL opgenomen heeft. Die veranderingen hebben invloed op de verkeersgegevens en mogelijk ook op de omgevingskenmerken en toetspunten.

Als u beschikt over nieuwe gegevens, zoals een nieuw verkeersmodel of recente tellingen, is het ook verstandig om die gegevens in de monitoringstool op te nemen. Vooral als de huidige gegevens in de monitoringstool al wat ouder zijn. U moet ook actualiseren en in elk geval herstellen als er in de huidige gegevens fouten zijn gemaakt.

Niet actualiseren

U hoeft niet te actualiseren als u geen nieuwe gegevens heeft. Ook als u vindt dat de huidige gegevens nog actueel genoeg zijn, hoeft u de gegevens niet te actualiseren. Wel is het goed om de eerder ingevoerde gegevens te controleren en eventuele fouten van eerdere jaren te herstellen.

Gaat u de verkeersgegevens en andere gegevens niet actualiseren? Dan schrijft u een onderbouwing waarom u vindt dat de huidige gegevens nog voldoende bruikbaar zijn.

Overige gegevens actualiseren

De gegevens van de omgeving veranderen natuurlijk minder vaak dan de verkeersgegevens. Denk aan wegtype, bomenfactor en afstanden. Toch zijn die niet onbelangrijk voor het bepalen van de luchtkwaliteit.

Vaak is er wel aanleiding om de verkeersgegevens te actualiseren en de andere gegevens in de monitoringstool zo te laten. Controleert u in elk geval altijd of dit zo is. Als er aanleiding voor is, dan actualiseert u (ook) de overige gegevens.

Projecten en maatregelen in de verkeersgegevens

Voor goed berekenen van de luchtkwaliteit is de kwaliteit van de gebruikte verkeersgegevens erg belangrijk. Deze gegevens kunnen afkomstig zijn uit een verkeersmodel of op andere wijze bepaald. In alle gevallen moet u in de (verkeers)gegevens rekening houden met de (geplande) status van projecten en maatregelen.

Uitgangspunt status projecten

Uitgangspunt hiervoor is de IBM-projectenlijst en de maatregelen van het NSL. Deze lijst en de status is opgenomen in de monitoringstool. U mag met de (verkeers)gegevens voor de monitoringstool in de volgende gevallen hiervan afwijken:

 • De formele procedure om de projecten en maatregelen in het NSL aan te passen is afgerond of tenminste in gang gezet.
 • De formele ruimtelijke besluitvorming over de gewijzigde of nieuwe projecten is in gang gezet.

Het gaat hierbij niet alleen om infrastructurele projecten, maar ook om woningbouw- en gebiedsontwikkelingsprojecten.

Discontinuïteiten op wegvakken

De wegbeheerders gebruiken hun eigen gegevens en verkeersmodellen. Dit levert soms verandering van intensiteit op waar dat in werkelijkheid niet het geval is. Dit noemen wij een discontinuïteit. Deze discontinuïteiten zijn niet te voorkomen en hebben vaak weinig invloed op de resultaten. Afstemming tussen de wegbeheerders kan helpen om de verschillen kleiner te maken.