Aankomende Monitoringsronde 2019

In 2019 vindt voor het tiende jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.

Dit is het bericht van 14 februari 2019.

In MR 2019 geen vrijstellingen

In de afgelopen monitoringsronde zijn er geen vrijstellingen verleend. Ook in de aankomende ronde worden alle NSL-partners gevraagd de verkeer- en veehouderij-gegevens actualiseren.

Actualiseren veehouderijen

Als uw account rechten heeft voor veehouderijgegevens ziet u, na inloggen, op de pagina ‘Monitoring NSL’ in de linker kolom ‘Actualiseren > veehouderijen’ staan.

Op die pagina kunt u de veehouderijgegevens inzien en exporteren; het actualiseren van deze gegevens zal mogelijk zijn vanaf 9 april. Zie ook de planning tabel.

Verzoek om contactgegevens te controleren

Wij zijn ervan bewust dat er taken kunnen verschuiven binnen uw organisatie, daarom controleren we de gegevens van de contactpersonen voor het NSL. Het is van belang dat er van elke overheid een contactpersoon bij Bureau Monitoring bekend is, zodat wij u op de hoogte kunnen houden door nieuwsberichten. Ook als deze taken bij een omgevingsdienst of samenwerkingsverband liggen.

In eerdere monitoringsrondes bent u met dit emailadres opgenomen als contactpersoon voor uw organisatie. Als dat veranderd is ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk de gegevens van de nieuwe contactpersoon via luchtkwaliteit@rws.nl. Vermeld dan ook of deze persoon voor verkeer en/of veehouderijen contactpersoon is.

Rechten verlenen Omgevingsdiensten en samenwerkingsverbanden

Een aantal gemeenten geeft jaarlijks opdracht aan een omgevingsdienst of samenwerkingsverband om de gegevens in de Monitoringstool te actualiseren. Bureau Monitoring zal binnenkort het aanvraagformulier voor rechten om te actualiseren en/of accorderen van de gegevens versturen naar alle bij ons bekende contactpersonen van de omgevingsdiensten.

Transitie naar een nieuw NSL monitoring- en rekensysteem

Bureau Monitoring informeerde u dat de aankomende Monitoringsronde 2019 de laatste monitoringsronde is waarin de huidige monitorings- en rekentool gebruikt wordt.

Op dit moment is de voorbereiding van de transitie naar een nieuw NSL monitoring- en rekensysteem (AERIUS/Lucht) om de luchtkwaliteit mee te monitoren in volle gang. De planning is dit nieuwe monitoring- en rekensysteem in gebruik te nemen tijdens NSL-monitoringsronde 2020.

Eind december heeft er een eerste bijeenkomst plaats gevonden met een aantal NSL-partners. Het doel was het inventariseren van wensen voor de functionaliteiten van AERIUS/Lucht. Onder ‘functionaliteiten’ verstaan wij wat het model kan en hoe het omgaat met data(invoer). De inventarisatie van wensen over de gebruikersschil (‘schermen en knopjes’) zal in een latere ronde plaatsvinden.

De software die de verkeersberekeningen uitvoert (SRM1 en SRM2) is al ontwikkeld in AERIUS/Lucht. In de afgelopen periode zijn berekeningen uitgevoerd door AERIUS/Lucht en de huidige NSL-Rekentool met eenzelfde set invoergegevens. De komende maanden werkt het RIVM verder aan de validatie van het rekenhart van AERIUS/Lucht.

Bureau Monitoring houdt u op de hoogte over deze transitie.

Ter verduidelijking; het NSL zal lopen tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Zowel onder het NSL als daarna, onder de Omgevingswet, zal de luchtkwaliteit worden gemonitord.

Planning Monitoringsronde 2019

Monitoringsproces

Wanneer

Monitoringstool open voor verkeer

1 maart

Monitoringstool open voor veehouderijen

9 april*

NSL-Rekentool 2019 beschikbaar

16 april (streefdatum**)

Controle lokale invoer met Monitoringstool en NSL-Rekentool 2019

16 april – 24 mei*

Monitoringstool verkeer tussentijds gesloten voor actualisatie

18 en 19 mei (weekend)

Sluiting Monitoringstool voor invoer

24 mei**

Rekenresultaten verkeer beschikbaar

4 juli

Concept-rekenresultaten veehouderijen beschikbaar

17 september (streefdatum)

Monitoringsrapportage openbaar

half december

* Vanaf 30 januari zijn de veehouderij gegevens in te zien, actualiseren kan vanaf 9 april.

** Tussen het beschikbaar komen van de NSL-Rekentool 2019 en de sluitingsdatum zitten minimaal vier weken.

Ondersteuning door Bureau Monitoring

Ook in 2019 zullen wij u weer via nieuwsbrieven informeren over de voortgang van de monitoring. Op de website van InfoMil vindt u meer informatie over de monitoring NSL en de Monitoringstool. Bij vragen kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil.