Berichten voorgaande jaren

InfoMil verstrekt tijdens de monitoringsronde informatie over de monitoring. Ze doet dit door het versturen van e-mails naar de NSL-coördinatoren. De informatie is ook op de website te lezen. De informatie over de monitoring van de veehouderijen is erg specifiek en daarom apart opgenomen.

In de pagina's hieronder staat de informatie van voorgaande jaren.