Uitstel oplevering NSL-Rekentool, verlengde openstelling Monitoringstool 2013 en bussenknop

In 2013 vindt voor het vierde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.Dit is het bericht van 15 april 2013.

Uitstel oplevering NSL-rekentool 2013
De oplevering van de NSL-rekentool 2013 duurt langer dan verwacht. Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan de validatie van de NSL-Rekentool 2013. De openstelling van de rekentool wordt op 19 april verwacht. Onze excuses voor het ongemak.
Voor een eerste controle van uw invoergegevens kunt u gebruik maken van de NSL- Rekentool 2012 via www.nsl-monitoring.nl.

Verlengde openstelling Monitoringstool 2013
De openstelling van de Monitoringstool is verlengd tot en met 31 mei 2013.
De Monitoringstool 2013 is reeds sinds 5 maart 2013 opengesteld voor actualisatie. Wij willen u verzoeken tijdig te beginnen met het actualiseren en wijzigen van de gegevens in de Monitoringstool. Zo houdt u aan het einde van de openstelling voldoende tijd over om de gegevens te controleren, accorderen en onderbouwen.

Maatregelgebieden voor schonere bussen
Voor het berekenen van het effect van schone bussen heeft u de schalingsfactoren per wegtype nodig. Deze schalingsfactoren kunt u met behulp van de zogeheten ‘Bussenknop' berekenen aan de hand van technische gegevens over de bussen. De ‘Bussenknop' 2013, waarin de emissiefactoren -zoals vastgesteld op 15 maart 2013 door het ministerie van Infrastructuur en Milieu- zijn verwerkt is beschikbaar op de website van Kenniscentrum InfoMil.

Ondersteuning door Bureau Monitoring
Van Bureau Monitoring kunt u ondersteuning verwachten bij de actualisatie van de invoergegevens in de Monitoringstool en het verwerken van de huidige stand van zaken van projecten en maatregelen in de voortgangsformulieren. Op de website van InfoMil vindt u informatie over het NSL. Ook vindt u op deze pagina de link naar de Handleiding Monitoring NSL.

Vanaf 2 april is de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil ook telefonisch te benaderen voor vragen over de monitoring NSL. De telefonische Hotdesk is tijdens de openstelling van de Monitoringstool beschikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. De Hotdesk Monitoringstool is bereikbaar onder telefoonnummer 088 - 602 5030. U kunt uw vragen ook nog steeds stellen via het vragenformulier.
NB: De afgelopen weken waren er problemen met de bereikbaarheid van de telefonische Hotdesk. De problemen zijn naar verwachting rond 15 april 2013 opgelost. Onze excuses voor het ongemak.

Planning
De actuele planning is:

Planning

Wanneer

Monitoringsronde

19 april

Oplevering NSL-rekentool 2013 op http://www.nsl-monitoring.nl/

31 mei

Actualisatieperiode monitoringsronde 2013 sluit; wijzigen en accorderen van invoergegevens is niet meer mogelijk.

1 juli

Rekenresultaten monitoringsronde 2013 beschikbaar.