MT NSL t/m 16 mei 2014 geopend voor actualisatie en accorderen veehouderijgegevens

In 2014 vindt voor het vijfde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Dit is het bericht van 25 april 2014.

Openstelling Monitoringstool tot en met 17:00 uur op 16 mei 2014

U kunt uw gegevens voor de monitoringsronde 2014 nog tot en met 16 mei 2014 actualiseren en accorderen. De Monitoringstool sluit om 17:00 uur definitief. Hierna is het wijzigen en accorderen van de invoergegevens niet meer mogelijk.

Planning

16 mei, 17:00 uur Actualisatieperiode monitoringsronde 2014 sluit; wijzigen van invoergegevens is niet meer mogelijk.

15 augustus Concept rekenresultaten veehouderijen monitoringsronde 2014 beschikbaar voor NSL- partners.

Nogmaals aandacht gevraagd voor het correct aangeven type rekenpunt

In het NSL worden de concentraties fijnstof berekend op alle opgegeven te beschermen objecten (veelal woningen), de zogenoemde rekenpunten. Een deel van deze rekenpunten ligt op het terrein van een inrichting. Volgens de EU richtlijn luchtkwaliteit (richtlijn 2008/50/EG) hoeft geen beoordeling van de luchtkwaliteit plaats te vinden op het terrein van een inrichting. In het NSL zijn alleen rekenpunten buiten het terrein van inrichting toetspunten.

Voor de bepaling van het aantal toetspunten met een overschrijding is het belangrijk dat duidelijk is of een rekenpunt op het terrein van een inrichting ligt of niet. Wij vragen u voor alle rekenpunten het veld "type rekenpunt" te controleren en als het nodig is aan te passen. U kunt aangeven of het rekenpunt:

  • onderdeel is van een inrichting (opties: eigen bedrijfswoning of de bedrijfswoning van derden)
  • of geen onderdeel van een inrichting is (opties: burgerwoning of overig)

Meer informatie over de actualisatie van veehouderijgegevens staat in de Handleiding Monitoring NSL.

Ondersteuning door Bureau Monitoring

Van Bureau Monitoring kunt u ondersteuning verwachten bij de actualisatie van de invoergegevens in de Monitoringstool en het verwerken van de huidige stand van zaken van projecten en maatregelen in de voortgangsformulieren. Op de website van InfoMil, file:///C:/Users/bakkejoo/AppData/Local/Temp/notes63BBEC/www.infomil.nl/NSL, vindt u informatie over het NSL. Ook vindt u op deze pagina de link naar de Handleiding Monitoring NSL.

De Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil is tot en met 16 mei ook telefonisch te benaderen voor vragen rond de monitoring NSL. De telefonische Hotdesk is tijdens de openstelling van de Monitoringstool beschikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Op vrijdagmorgen 16 mei is de Hotdesk ook bereikbaar. De Hotdesk Monitoringstool is bereikbaar onder telefoonnummer 088 - 602 5030. U kunt uw vragen daarnaast nog steeds stellen via het vragenformulier.