Veehouderijen accorderen in monitoring NSL

Dit is het bericht van 22 mei 2015.

In 2015 vindt voor het zesde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De veehouderij contactpersonen van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring veehouderijen.

Op dit moment hebben nog niet alle gemeenten met veehouderijen in de monitoringstool hun gegevens geaccordeerd. Het verzoek is om de gegevens te accorderen, ook als er geen actualisaties zijn ten opzichte van vorig jaar.

Vergeet u daarnaast niet om in de tool de plattelandswoningen nabij de veehouderijen op te geven. Het Ministerie wil graag het aantal plattelandswoningen weten nabij de veehouderijen in de monitoring. Dit mede vanwege te maken beleidsoverwegingen over deze woningen. Zie voor meer achtergrondinformatie het nieuwsbericht op de website van InfoMil.

De monitoringstool is opengesteld tot 29 mei 2015.

Ondersteuning door Bureau Monitoring

Bureau Monitoring zal u bij de komende Monitoringsronde weer ondersteunen. Op de website van InfoMil vindt u informatie over het NSL. Vanaf 10 april is de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil ook telefonisch te benaderen voor vragen over de Monitoring NSL. De telefonische Helpdesk is tijdens de openstelling van de Monitoringstool beschikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De Helpdesk Monitoringstool is bereikbaar onder telefoonnummer 088 - 7977102 onder optie nummer 8. U kunt uw vragen ook nog steeds stellen via het vragenformulier.