Wegen overdragen

Het is mogelijk dat u wegvakken en rekenpunten moet overdragen aan een andere wegbeheerder. Bijvoorbeeld door verandering van bestuurlijke grenzen of overdracht van wegen. Of u krijgt juist wegvakken en rekenpunten in beheer. Het overdragen van objecten verwerkt u samen met de vorige of de nieuwe wegbeheerder in de monitoringstool.

Eigendom in de monitoringstool

De monitoringstool koppelt aan ieder object een eigendom. Een object is bijvoorbeeld een wegvak of toetspunt. Het eigendom van een object is vastgelegd met het 'overheidid'. Alleen de eigenaar van het object kan de gegevens van dat object wijzigingen. Was een weg bijvoorbeeld eerst eigendom van de provincie en nu van een gemeente? Dan moeten beide partijen samen de gegevens in de monitoringstool aanpassen.

Veranderen van eigendom

U kunt het eigendom niet gewoon aanpassen in de monitoringstool. Eerst moet het object verwijderd worden uit de monitoringstool. En daarna weer toegevoegd, met de nieuwe eigenaar. Dit heeft juridische redenen en het is veiliger.

Het overdragen van wegen en toetspunten gaat dus in twee stappen:

 1. De oorspronkelijke eigenaar verwijdert de objecten uit de monitoringstool.
 2. De nieuwe eigenaar voegt dezelfde objecten toe in de monitoringstool onder zijn eigen eigendomsrechten.

Acties door de oorspronkelijke wegbeheerder

U verwijdert de objecten uit de monitoringstool. Dit kan op twee manieren:

 • In de kaart van de monitoringstool.
 • Bewerking van bestanden.

Als u maar een paar objecten overdraagt, is het verwijderen via de kaart het makkelijkst. Het nadeel hiervan is dat de nieuwe eigenaar geen kopie van uw verwijderde objecten kan importeren.

Verwijderen via de kaart van de monitoringstool

 • U selecteert in de kaart de wegvakken en toetspunten die u wilt overdragen. Deze gaat u dus verwijderen.
 • U opent 1 van de wegsegmenten of rekenpunten. In het scherm met de gegevens drukt u op de knop 'Verwijderen'. Er opent dan een dialoogvenster. In het dialoogvenster kunt u kiezen voor welke jaren u het object wilt verwijderen. Nadat u de gewenste jaren aangevinkt heeft, drukt u op de knop 'Verwijderen'. Het systeem verwijdert het object uit de gekozen jaren. Het systeem verwijdert ook direct de overdrachtslijnen die aan het object zijn gekoppeld. Daarna toont het systeem automatisch het volgende element uit de selectie.
 • Op deze manier verwijdert u alle objecten.
 • Tot slot controleert u of alle over te dragen wegvakken, rekenpunten en overdrachtslijnen inderdaad zijn verwijderd. Dit doet u voor alle jaren.

Verwijderen met behulp van bestanden

 • U maakt een exportbestand van uw gegevens uit de monitoringstool.
 • Uit dit bestand verwijdert u alle objecten die u níet wilt overdragen.
 • Vervolgens zet u in de kolom actie een 'd' van 'delete'.
 • Dit bestand importeert u in de monitoringstool. Daarna controleert u of de objecten inderdaad verwijderd zijn. Dit doet u in het verwerkingsrapport. U kunt het ook doen in de kaart van de monitoringstool.
 • U stuurt het bestand ook naar de nieuwe wegbeheerder. Het bestand bevat alleen de objecten die u overdraagt.

Overdracht naar nieuwe wegbeheerder

Nadat u de objecten uit de monitoringstool heeft verwijderd, informeert u de nieuwe wegbeheerder hierover. Heeft u bestanden met de over te dragen objecten? Dan stuurt u die naar de nieuwe wegbeheerder. Heeft u die niet, dan geeft u aan hoe u de objecten dan overdraagt.

Deze stappen voert u zo snel mogelijk uit als de monitoringstool open is voor de actualisatie. Zo heeft de nieuwe eigenaar voldoende tijd om de gegevens weer toe te voegen.  En eventueel te veranderen.

Acties door de nieuwe wegbeheerder

Als eerste controleert u of de overgedragen objecten inderdaad weg zijn bij de vorige wegbeheerder. Daarna kunt u dezelfde objecten in de monitoringstool toevoegen. Dit kan tegelijk met het actualiseren van uw andere gegevens.

U kunt de objecten ook via de kaart in de monitoringstool toe voegen. Het is alleen niet meer mogelijk om wegvakken in de kaart toe te voegen.

Bestand vorige eigenaar bewerken

Heeft u een bestand van de vorige eigenaar gekregen? Dan kunt u dat gebruiken. Wel moet u eerst wat wijzigen in de bestanden.

 • Kolom 'overheidid' en 'overheid': veranderen met uw eigen gegevens.
 • Kolom 'wegbeheer': de letter veranderen naar de letter van uw organisatie ('P' voor provincie, 'G' voor gemeente).
 • Kolom 'actie': de waarde veranderen in een 'i' van insert of nieuw.
 • U brengt u uw eigen veranderingen aan. Bijvoorbeeld nieuwe verkeersintensiteiten.

Daarna kunt u de bestanden samenvoegen met uw eigen bestanden. U kunt de bestanden ook apart importeren in de monitoringstool.

Controleren in monitoringstool

Na het importeren controleert u of de objecten inderdaad in de monitoringstool staan. En of ze uw eigendomsrechten hebben. Dit gaat het gemakkelijkste in de kaart. Maar het kan ook door het downloaden van uw gegevens en die te controleren in een GIS-systeem.