Windtunnelonderzoek

Resultaten van windtunnelonderzoek kunt u opnemen in de monitoringstool. Hiervoor gebruikt u de correctiegebieden. En u volgt de procedure windtunnelonderzoek in de NSL monitoring. Plus het stappenplan op deze pagina.

Procedure windtunnelonderzoek in de NSL monitoring

Voor het invullen van de correctievelden geldt de procedure windtunnelonderzoek in de NSL-monitoring.

InfoMil heeft een stappenplan gemaakt op basis van de procedure. Het stappenplan bestaat uit twee fasen:

 1. De acties vóór sluiting van de monitoringstool voor actualisatie.
 2. De acties ná sluiting van de monitoringstool voor actualisatie. U volgt een strakke planning.

Correctiegebieden

De resultaten en gegevens van een windtunnelonderzoek neemt u op in de correctiegebieden. De opbouw en kolomindeling van de correctiegebieden staan in de spreadsheet van de bestandsindeling monitoringstool.

Fase 1: acties vóór sluiting monitoringstool

Is de monitoringstool open is voor actualisatie? Dan bereidt u de monitoringstool voor op het invoeren van resultaten uit het windtunnelonderzoek. U importeert de correctiegebieden alvast. Maar nog zonder correctiewaarde.

Bureau Monitoring informeren

Denk er ook aan dat u Bureau Monitoring hierover op tijd moet informeren.

Uiterlijk twee weken vóór sluiting van de monitoringstool informeert u Bureau Monitoring. U geeft aan dat u de tijdelijke openstelling wilt gebruiken voor het invullen van gegevens in de correctievelden. U stuurt uw verzoek naar luchtkwaliteit@rws.nl.

Controleren en aanpassen gegevens monitoringstool

 • De te corrigeren rekenpunten moeten op dezelfde plek liggen als in het windtunnelonderzoek.
 • Controleer de gegevens van de rekenpunten en wegvakken en stem dit af op het windtunnelonderzoek.
 • Maak in GIS (nieuwe) correctiegebieden aan rondom de rekenpunten.
 • Vul alle informatie van de correctiegebieden in en koppel het correctiegebied aan het rekenpunt. Hiervoor gebruikt u de receptorid die gekoppeld is aan het rekenpunt.
 • Zet de correctiewaarde van de correctiegebieden op 0 (geen correctie).
 • Importeer de correctiegebieden in de monitoringstool voor de jaren waarin u ze wilt gebruiken.
 • Stuur de gegevens naar het bedrijf dat u inhuurt voor het windtunnelonderzoek. Zij kunnen dan de SRM1-bijdrage bepalen.

Tip
Maak op tijd afspraken met het bedrijf dat uw windtunnelonderzoek gaat actualiseren of uitvoeren.

Gegevens accorderen

Heeft u de correctiegebieden geïmporteerd én ook de andere gegevens vernieuwd? Dan accordeert u de invoergegevens.

Fase 2: acties ná sluiting monitoringstool

In fase 2 voert u de goede correctiewaarden in de monitoringstool in. Deze waarden heeft u in fase 1 op 0 gezet.

De correctiewaarden zijn afhankelijk van het rekenresultaat. En dus van alle invoergegevens. Daarom voert u de acties pas uit ná sluiting van de monitoringstool. Hiervoor volgt u een strakke planning die begint op de eerste werkdag ná sluiting van de monitoringstool.

Werkdag 1 en 2: SRM2-berekening maken

 • U berekent de SRM2-bijdrage op de rekenpunten waarvoor u een correctiegebied heeft aangemaakt. U gebruikt hiervoor de gegevens uit de monitoringstool. U exporteert die gegevens door te kiezen voor een ‘export op basis van vrije keuze’.
 • De rekenresultaten van de SRM2-berekeningen stuurt u naar het bedrijf dat het windtunnelonderzoek voor u doet. Dat doet u uiterlijk op de 2e werkdag.

Het bedrijf dat het windtunnelonderzoek voor u doet, kan deze berekeningen ook voor u maken.

Werkdag 3 tot 5: bepalen van de correctiewaarden

 • Het bedrijf dat het windtunnelonderzoek voor u doet, levert nieuwe concentraties aan voor de rekenpunten in het windtunnelonderzoek.
 • Het bedrijf berekent de waarde per correctieveld.
 • Uiterlijk op de 5e werkdag ontvangt u de nieuwe correctiewaarden van het bedrijf.

Werkdag 6 en 7: invoeren van de correctiewaarden

Geef Bureau Monitoring een seintje dat u de correctiewaarden wilt invoeren. Zij geven uw account dan opnieuw wijzigingsrechten en verwijderen de accordering. Daarna doet u het volgende:

 • Zet de nieuwe correctiewaarden in uw correctiegebiedenbestand.
 • Importeer dit bestand in de monitoringstool.
 • Controleer met de kaart van de monitoringstool of de correctiewaarden in de monitoringstool nu kloppen.
 • Accordeer de gegevens opnieuw.
 • Meld bij Bureau Monitoring dat de tijdelijke openstelling van uw account niet langer nodig is.