Regelgeving in ontwikkeling Crisis- en herstelwet

Deze pagina biedt informatie over toekomstige ontwikkelingen van de Crisis- en herstelwet en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten. Een overzicht van eerder doorgevoerde wijzigingen (vanaf 2010) in Chw-regelgeving staat op de pagina Overzicht aanpassingen regelgeving.

Hoe komt een wet tot stand?

Informatie over de wijze waarop wetgeving en uitvoeringsregelingen tot stand komen vindt u op de pagina: 'Hoe komt een wet tot stand?'. Dit is een website van de rijksoverheid.

Omgevingswet

Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan de Omgevingswet. Deze wet en bijbehorende AMvB's zal een fors deel van de onderwerpen bevatten die nu zijn beschreven in wetten en AMvB's voor milieu, ruimtelijke ordening, bouwen, water, natuur en cultuurhistorie.

Voorbeelden zijn de Wm, Wabo, Wro en het Activiteitenbesluit. Lees verder op Informatiepunt Leefomgeving.

Besluit uitvoering Chw (22e tranche)

De volgende inhoud wordt overgenomen uit fragment: AMvB - 22e tranche Chw - Algemene info

Nieuw artikel: 6u

In 2018 hebben de gemeente Rotterdam en woningbouwcorporatie Woonbron afspraken gemaakt om te investeren in de wijken Carnisse, Oud Charloi en Tarwewijk. Deze wijken zijn in het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NRPZ) aangewezen als focuswijken.

Dit artikel is tot 1 januari 2035 van toepassing in gemeente Rotterdam.

Drie nieuwe experimenten

 • Nieuwe sanitatie (artikel 7ai)
 • Nieuwe ondergronds afvaltransportsysteem (artikel 7aj)
 • Collectieve zuivering (artikel 7ak)

Besluit uitvoering Chw (21e tranche)

Op 7 februari 2020 verscheen in de Staatscourant 2020, nr. 7147 de Voorpublicatie tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (éénentwintigste tranche) Het besluit wijzigt het Besluit uitvoering Chw.

In artikel 1 wordt de definitie van een bestemmingsplan in het Besluit uitvoering Chw gewijzigd en aangevuld:

 • een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte:  bestemmingsplan als bedoeld in artikel 7c of 7g.

Nieuw artikel: 6s

Door de toegenomen schaarste op de woningmarkt willen de gemeenten in de Regionaal Actie Plan-regio (RAP) meer rekening houden met verschillen per gemeenten. In de RAP verschilt de woningmarkt per gemeente in:

 • omvang van de sociale huurwoningvoorraad
 • het aandeel lokale woningzoekenden dat een sociale huurwoning krijgt toegewezen
 • de behoefte om gebruik te maken van de ruimte om woningen toe te wijzen aan woningzoekenden met een binding aan de regio of de gemeente

Dit artikel is tot 1 januari 2025 van toepassing  op de gemeenten:

 • Aalsmeer
 • Amstelveen
 • Amsterdam
 • Beemster
 • Diemen
 • Edam-Volendam
 • Haarlemmermeer
 • Landsmeer
 • Oostzaan
 • Ouder-Amstel
 • Purmerend
 • Uithoorn
 • Waterland
 • Wormerland
 • Zaanstad

Nieuw artikel: 6t

Met dit artikel wordt de periode dat een woning leegstaat zonder dat een leegstandoverleg plaatsvindt verkort van maximaal negen maanden naar maximaal vijf maanden. Een woning die geschikt is om te bewonen kan binnen vijf maanden in gebruik zijn als een marktconforme huurprijs wordt gevraagd.

Dit artikel is tot 1 januari 2025 van toepassing in de gemeente Amsterdam.

Vijf nieuwe experimenten

 • Kostengrens sociale koop, woningdealgebieden (artikel 7ad)
 • Innovatieve stalsystemen (artikel 7ae)
 • Geur en Schone Lucht Akkoord (artikel 7f)
 • Aardgasvrije wijken (artikel 7ag)
 • Kostenverhaal, bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (artikel 7ah)

De volgende inhoud wordt overgenomen uit fragment: AMvB - 22e tranche Chw - Algemene info

De volgende inhoud wordt overgenomen uit fragment: AMvB - 22e tranche Chw - Algemene info

Op 20 juni 2020 verscheen in de Staatscourant 2020, nr. 31393 de Voorpublicatie tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (tweëentwintigste tranche) Het besluit wijzigt het Besluit uitvoering Chw.


Aanmelden projecten

U kunt het hele jaar projecten aanmelden. Meer informatie vindt u op de pagina "Aanmelden projecten".