Awb Aanvraag Indiening aanvraag

De aanvraag voor een omgevingsvergunning dient men schriftelijk in bij het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het beslissen op de aanvraag. (Zie artikel 4:1 Awb.) Een niet-bevoegd bestuursorgaan stuurt de aanvraag door en meldt dit aan de afzender. (Zie artikel 2:3 Awb.)