Awb Bezwaar Voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen een verzoek om voorlopige voorziening indienen als een bezwaarschrift is ingediend. (Zie artikel 8:81, lid 3, Awb.) Dit kan bij de bestuursrechter die bevoegd kan worden in de hoofdzaak. (Zie artikel 8:81, lid 1 Awb.) Dat is in dit geval de bestuursrechter van de rechtbank. (Zie artikel 8:6, lid 1, Awb.)