Awb Bip Beslistermijn en beslissing op aanvraag

Het bevoegde gezag moet een beschikking binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag geven. (Zie artikel 4:13, lid 1, Awb.) Het bestuursorgaan vergaart kennis over de belangrijke feiten en belangen en weegt de belangen af. (Zie artikel 3:2 en artikel 3:4 Awb.)