Wabo Beroep Inwerkingtreding

Een beschikking via Afdeling 3.4 Awb treedt in werking de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift. (Zie artikel 6.1, lid 2, onder b, Wabo.)