Wabo Aanvraag Inhoud aanvraag

De aanvrager ondertekent de aanvraag. Deze bevat een aantal wettelijk voorgeschreven onderdelen. (Zie artikel 4:2, lid 1, Awb.) De aanvrager moet alle belangrijke gegevens overleggen. (Zie artikel 4:2, lid 2, Awb.)