Resultaat Beslissing op aanvraag Beslistermijn en beslissing op de aanvraag

Het bevoegde gezag beslist meestal binnen acht weken na ontvangst daarvan op de aanvraag. Het vergaart kennis over de belangrijke feiten en belangen en weegt de belangen af.