E-learning luchtwassers: virtueel bezoek aan boer Harmsen

Bij hun introductie werd er veel van verwacht: luchtwassers om stallucht te zuiveren. Ze zouden de geur met 30-45% en de ammoniakuitstoot met 70-95% omlaag brengen. In de praktijk blijken die percentages lastig haalbaar. Omgevingsdiensten hebben toezichthouders in dienst die de werking van luchtwassers controleren. Met name voor onervaren toezichthouders is recent een e-learning ontwikkeld die je in 1 uur inzicht geeft hoe een bezoek aan zo'n black box werkt.

Opstandelingen

Het tv-programma Opstandelingen aflevering 6: De beerput van Graspeel toont op indringende wijze de gevolgen van intensieve veehouderij op bewoners in de omgeving, ondanks maatregelen als luchtwassers.

Er zijn diverse onderzoeken waaruit blijkt dat luchtwassers hun veelbelovende potentieel niet waarmaken. Te weinig aandacht voor de luchtwasser door de agrariër is een veelvoorkomende oorzaak. Door de luchtwasser dagelijks te inspecteren, komen tekortkomingen sneller aan het licht en kunnen ze maatregelen nemen. De goeden niet te na gesproken, komen agrariërs in de praktijk vaak pas in actie na een bedrijfsbezoek van de toezichthouder. Om het kennisniveau van onervaren toezichthouders en veehouders op te krikken, heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een e-learning Luchtwassers laten ontwikkelen.

Wim Moltmaker

Wim Moltmaker (boven) en Roland van der Molen (onder), toezichthouders milieu Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)

Roland van der Meulen

'Mooi, beeldend en verhelderend'

Wim Moltmaker is toezichthouder milieu bij de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD). Hij doet dit werk pas anderhalf jaar (eerder werkte hij als milieu- en asbestadviseur) en daardoor is hij een representant van de doelgroep waar de e-learning zich op richt. 'Het geeft een mooi en compleet overzicht van alle onderdelen van de controle die je moet uitvoeren', stelt hij vast. 'Wat je van tevoren kunt doen en waar je op moet letten tijdens de controle zelf. Deze e-learning geeft het allemaal enorm beeldend weer. Erg goed gedaan. Ik ben visueel ingesteld en de e-learning is ook zo ingestoken. Het geeft veel inzicht.'

Roland van der Molen is een collega-toezichthouder van Wim Moltmaker en heeft ruim 20 jaar ervaring. Hij is het met zijn collega eens: 'Ik vind het een verhelderende manier om de basisprincipes van de luchtwassers duidelijk te maken. Je loopt letterlijk over het bedrijf naar de verschillende onderdelen toe.' Hij geeft eerlijk toe dat er ook voor hem nog nieuwe dingen in zaten. 'Bijvoorbeeld dat als je een biologische luchtwasser hebt en de zuurgraad wilt reguleren, dat alleen mag met een automatische doseerinstallatie. Er zijn wel ondernemers die er een keer per week een handvol calciumcarbonaatkorrels in gooien om de zuurgraad wat op te hogen. Dat mag niet, want het risico is dat je doorschiet naar de verkeerde kant.'

Samenwerking in de regio Twente-Overijssel

De provincie Overijssel en de omgevingsdiensten Twente en IJsselland hebben gemeenschappelijk onderzoek naar luchtwassers gedaan en samen een folder en sticker (Luchtwasserwijzer) met tips voor agrariërs over luchtwassers ontwikkeld.

Frits Snel

Frits Snel, toezichthouder Omgevingsdienst IJsselland

Frits Snel is toezichthouder bij Omgevingsdienst IJsselland. Hij ontwikkelde de e-learning (vervaardigd door InBrain) samen met mensen van Kenniscentrum InfoMil, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Omgevingsdienst IJsselland en de Klankbordgroep Luchtwasserfabrikanten. 'Een bijzonder woord van dank gaat uit naar Aron van Gemert van luchtwasserleverancier VBV', zegt Snel. 'Hij heeft zijn tijd er gratis in gestoken, volop meegedacht en zaken helpen
herformuleren.' Snel heeft de ervaring dat beginnende toezichthouders en ondernemers de luchtwasser als een black box ervaren. 'Het principe oogt simpel: je stuurt de stallucht langs een pakket dat je sproeit met water. Maar er komt veel meer bij kijken. Het is juist de samenhang tussen de parameters die bepaalt of, en hoe, de luchtwasser functioneert. We wilden een e-learning die een cursist in een goed uur kan volgen. Daarom hebben we gekozen voor hapklare brokken informatie.'

Inhoud e-learning

Tijdens een virtueel bezoek aan een agrariër, Harm Harmsen, inspecteert de cursist 2 typen luchtwassers (een chemische en een biologische luchtwasser) die deze boer op zijn bedrijf heeft. De e-learning focust op de 5 belangrijkste parameters:

Nog meer leren

Moltmaker is inhoudelijk erg tevreden over de e-learning. Zo enthousiast zelfs dat hij pleit voor een vervolgmodule. 'Met informatie over andere mogelijkheden, zoals combi-wassers of een biologische muur waar het water doorheen loopt.' Hij ziet meer mogelijkheden voor e-learningmodules bij toezicht op de agrarische sector. 'Neem wasplaatsen met een olie-slibafscheider, die vaak niet meer keuringsplichtig zijn. Het is erg handig om te weten hoe zo'n wasplaats er onder de grond uitziet en aan welke gedrags­voorschriften de boer zich moet houden.'

Luchtwassercheck

Er zijn verschillende tools om de werking van een luchtwasser te analyseren. Een ervan is Luchtwassercheck, een Excelsheet die goede handen en voeten
geeft om de berg data die een luchtwasser oplevert, serieus te analyseren.

Van der Molen is het daarmee eens en noemt nog meer zaken die in zo'n vervolgmodule aan bod zouden kunnen komen: hoe vaak en hoe je de filters reinigt, of voorbeelden van flowmeters. 'Hoe graag sommigen het ook anders
zouden zien, ik ben nog nooit een luchtwasser tegengekomen die naar verwachting draait', stelt hij. 'Dat ligt vaak aan een gebrek aan aandacht van de agrariër.' Maar ook fabrikanten en leveranciers gaan in zijn ogen niet vrijuit. 'Ik sprak een leverancier van een biologische luchtwasser, die een zuurgraad moet hebben tussen 6,5 en 7,5 pH. In werkelijkheid was de zuurgraad van de luchtwasser 2 tot 3 pH. De leverancier had een rendementsmeting gedaan en vastgesteld dat er geen ammoniak uit kwam. Zijn conclusie: "Deze luchtwasser werkt 100%, alleen de parameters kloppen niet." Ik zei: "Het is precies andersom: de luchtwasser werkt voor geen meter, alleen meet je geen ammoniak." Als de zuurgraad goed is, zet de luchtwasser ammoniak om in nitraat en nitriet, die in het spuiwater terechtkomen. Deze luchtwasser zette ammoniak om in NOx en lachgas die nog veel schadelijker zijn voor de gezondheid, het milieu en het broeikaseffect. Kortom, in de hele sector kan het kennisniveau verder omhoog.'

'Beklim niet zomaar elk trapje'

Frits Snel kijkt terug op een bijzondere ontwikkelperiode waarin de partijen veel via Teams overlegden over de inhoud. 'De e-learning is in een leuke sfeer tot stand gekomen. Inmiddels hebben ruim 200 personen 'm gevolgd. Ik heb aardig wat positieve reacties gehad. Er waren ook wat deelnemers die problemen hadden met doorklikken. Of die wat meer de diepte in wilden. Daar ben ik ook een voorstander van. Maar we hebben nu een basis waarbij we een junior toezichthouder of veehouder kunnen meenemen in wat het belangrijkste is: de opleveringsverklaring en de gedragsvoorschriften lezen, data analyseren en ter plekke kijken. Wat ik persoonlijk erg belangrijk vind, is dat de e-learning ook inzoomt op je veiligheid. Beklim niet zomaar elk trapje boven in de nok van de stal. Pak eerst de milieutekening erbij en oriënteer je.'

Regionale kennisuitwisseling

Een ander deelproject rond luchtwassers is regionale kennisuitwisseling. Kenniscentrum InfoMil wil in elke regio een regiobijeenkomst organiseren voor vergunningverleners en toezichthouders (Wet natuurbescherming en milieuregels) voor kennisuitwisseling over luchtwassers. Bedoeling is een frequentie van eens per halfjaar.

'Met een biologische luchtwasser krijg je er als het ware een veestapel bij'

Omgekeerde wereld

De aanmeldpagina voor de e-learning geeft aan dat deze toegankelijk is voor toezichthouders én veehouders. 'Ik ben toch bang dat boeren dat niet snel doen, terwijl ze er veel baat bij zouden kunnen hebben', meent Snel. Hij wijt dat aan het overheid-achtige karakter. 'Dat horen we vaak als toezichthouders: "Wij moesten zo'n ding van u hebben." Nee, leg ik dan geduldig uit: u wilde zelf zo veel meer varkens houden.' Ook Moltmaker zegt dat het goed zou zijn als agrariërs meer inzicht hebben in hun installaties. 'Wij controleren hoogstens eenmaal per jaar de werking. Ondernemers moeten kennis, gedrag en onderhoud zélf hebben, kennen en kunnen.' Van der Molen geeft een voorbeeld: 'Dan vraag ik de data op en zegt de agrariër: "Ik ben benieuwd wat eruit komt." Eigenlijk is dat de omgekeerde wereld. Een luchtwasser is een stukje techniek waar je echt aandacht aan moet besteden. Ik zeg weleens tegen een boer dat ze er met de komst van een biologische luchtwasser als het ware een veestapel bij hebben gekregen. Daar moet je goed voor zorgen, net als voor je varkens. De bacteriën moeten regelmatig hun natje en hun droogje hebben.'

De e-learning is kosteloos te volgen: op E-learning luchtwassers leest u hoe u kunt deelnemen. Op InfoMil.nl is veel informatie over luchtwassers te vinden, zoals Aandachtspunten voor Toezicht en handhaving en Oorzaken van afwijkende waarden. Dit artikel is een vervolg op het artikel Nieuw systeem van stalbeoordeling veehouderij: continu meten.

Fotoverantwoording

Alle foto's zijn stills/screenshots uit de beschreven e-learning.