Geleidbaarheid

Elk luchtwassysteem moet zijn voorzien van een geleidbaarheidsmeting. Deze meting is onderdeel van de automatische regeling die het spuimoment regelt. De geleidbaarheid (Electrical Conductivity (EC)) is een maat voor de hoeveelheid opgeloste zouten in het water.

Bij een chemisch luchtwassysteem gaat het hierbij om de hoeveelheid ammoniumsulfaat in het waswater. Voor een biologisch luchtwassysteem gaat het om de hoeveelheid ammonium, nitriet en nitraat. De EC moet voldoende laag blijven. Wanneer de EC te hoog oploopt wordt bij een biologische luchtwassysteem de biologische activiteit geremd. Dit komt door de ophoping van ammonium, nitriet en nitraat. Bij een chemisch luchtwassysteem geeft een te hoge zoutconcentratie risico op het neerslaan van het zout waardoor leidingen, pompen en filters gaan verstoppen.

Bij een vooraf ingestelde geleidbaarheid wordt het waswater uit de wateropvangbak gespuid en aangevuld met vers water. De geleidbaarheid (EC) wordt uitgedrukt in mS/cm en wordt bepaald door de spuiwaterhoeveelheid en de ammoniakbelasting van de luchtwasser.

Voor elk luchtwassysteem staat de maximale waarde voor de geleidbaarheid in de systeembeschrijving. Gangbare waarden voor de geleidbaarheid waarbij wordt gespuid zijn:

  • maximaal 15 mS/cm bij een biologisch luchtwassysteem
  • maximaal 250 mS/cm bij een chemisch luchtwassysteem (deze waarde geldt ook voor een chemische wasser in een gecombineerd luchtwassysteem)
  • maximaal 18 à 25 mS/cm bij een gecombineerde luchtwassysteem met een watergordijn en een biologische wasser.

De actuele geleidbaarheid van het waswater is bijvoorbeeld af te lezen van de display van de installatie. Deze parameter moet continu worden gemeten en ieder uur moet de waarde van deze parameter worden geregistreerd.

Voor 1 januari 2013 was het niet gebruikelijk om alle luchtwassystemen uit te voeren met een spuiregeling op basis van geleidbaarheid. Bij de chemische luchtwassystemen stond toen voor de spuiregeling een waarde voor het gehalte aan ammoniumsulfaat in het spuiwater in de systeembeschrijving. Deze waarde maakt geen deel uit van de elektronisch te meten parameters. Voor een controle op de goede werking van de luchtwasser is het niet meer nodig om het gehalte aan ammoniumsulfaat vast te stellen.