Elektriciteitsverbruik

Het elektriciteitsverbruik van de waswaterpomp(en) moet worden geregistreerd. Dit is onderdeel van het elektronisch monitoringsysteem.

Waarom meten?

Het elektriciteitsverbruik (kWh) van de waswaterpomp(en) geeft een beeld of de luchtwasser werkt of niet. Het draaien van de waswaterpomp is nodig voor de bevochtiging van het filterpakket. Ook in een watergordijn wordt waswater rondgepompt. Als de waswaterpomp uit staat, staat de kWh-meter stil. Wanneer de waswaterpomp aanstaat, loopt het kWh verbruik op.

Welke waarde?

In de opleveringsverklaring staat een waarde voor het elektriciteitsverbruik van de waswaterpomp. Deze waarde is afgestemd op de aanwezige luchtwasser.

Wat meten?

Het actuele elektriciteitsverbruik moet altijd worden gemeten. De meter moet elk uur de waarde registreren (verbruik in dat uur). Ook moet het cumulatieve elektriciteitsverbruik worden geregistreerd.