Asbesttoepassingen boerderij

Vanaf het begin van de negentiende eeuw gebruikte men asbest in vele (bouw)producten. Asbestvezels waren namelijk goed te verwerken in materialen zoals cement, textiel, kitten en lijmen. Nog steeds ontdekt men toepassingen waarin asbest is verwerkt.

U kunt een idee krijgen waar men asbesthoudende producten toepaste als u gebruik maakt van de animaties hieronder. Het gaat om een woonhuis, stallen, kassen, erf, oever en een schuur.

Ga met de muis over de afbeelding voor meer informatie.

Interieur boerderij def Beschoeiing Brug, leuning brug Kas interieur Schuur interieur Woonhuis interieur Stal interieur voorraadje of afval

Hotspots

Stal interieur

Schuur interieur

Woonhuis interieur

Kas interieur

Stal exterieur

Schuur exterieur

Woonhuis exterieur

Kas exterieur

voorraadje of afval

Brug, leuning brug

27_brug-en-leuning

Beschoeiing

28_beschoeiing