Inleveren van asbesthoudend afval

Asbest is een gevaarlijke stof. Bij inademing van vezels kunt u ziek worden. Als u asbest wilt verwijderen moet dit bijna altijd door gecertificeerde bedrijven gedaan worden.

Soms mag u als particulier zelf asbest verwijderen. Dat geldt in strikt omschreven gevallen met een lager risico. U moet de verwijdering altijd vooraf melden bij de gemeente. Voor het verwijderen van asbest gelden strenge veiligheidsmaatregelen. Zo mag u het bijvoorbeeld niet breken om het handzamer te maken. Meestal kunt u het afval onder voorwaarden inleveren bij de gemeentewerf.

Inleveren bij de gemeentewerf
Asbestbevattend materiaal dat u zelf verwijderd heeft kunt u inleveren bij de gemeentewerf. Het is mogelijk dat de kleinere werven geen innamepunt voor asbest hebben. Dan zult u naar een andere werf doorgestuurd worden. Soms kunt u bij de werf zelf (mogelijk tegen betaling) verpakkingsmateriaal krijgen.

Doe navraag bij uw gemeente(werf) naar de acceptatievoorwaarden!

U zult het asbest altijd goed luchtdicht verpakt moeten aanleveren. Onverpakt asbest zal worden geweigerd. Ook moet u zelf voor hulp bij het uitladen  zorgen.
Gemeentewerven hebben een eigen acceptatiebeleid. Meestal zal een werf een afschrift van de melding van asbestverwijdering verlangen. Het is mogelijk dat een werf asbest zonder afschrift van een sloopmelding weigert in te nemen.

Losse voorwerpen
Bij de gemeentewerf kunt u ook (goed verpakte) losse voorwerpen (denk aan bloembakken) inleveren. Ook hier geldt, vraag vooraf naar de acceptatievoorwaarden.

Asbestgelijkend materiaal
Materiaal wat op asbest lijkt (bijvoorbeeld asbestvrije golfplaten) zal een gemeentewerf behandelen als asbest. Ook voor dit materiaal geldt dus de eis dat u het goed verpakt aanlevert.


asbestcontainer