Update over versterkte uitvoering energiebesparings- en­­­ ­informatieplicht

Rijkswaterstaat merkt dat de voorbereiding op de ondersteuningsregeling "Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht” volop bezig is. Gemeenten, omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten hebben de afgelopen periode meer vragen gesteld. Ook zijn meer inschrijvingen van marktpartijen (met de nodige vragen) ontvangen via de TenderNed. Door al deze input kiest Rijkswaterstaat om de volgende acties uit te voeren:

Definitieve formulieren plan van aanpak in Excel

De nieuwe standaarden zijn nodig voor een effectief en efficiënt aanvraag- en beoordelingsproces. Ook is het risico op fouten in het aanvraagformulier nu verkleind. Rijkswaterstaat vult vooraf de nieuwe standaarden alvast in voor alle gemeenten, omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten. Op de pagina "Down- en uploads" vindt u de nieuwe (vooraf ingevulde) standaarden.

Door het nieuwe format verwacht Rijkswaterstaat ook tijdwinst in het uitvoeringsproces in 2020. Zo zijn tussenrapportages en prestatieverklaringen nodig tijdens het ondersteuningsproces. Door het nieuwe plan van aanpak kan Rijkswaterstaat deze twee documenten vooraf grotendeels invullen. Hiermee verwacht Rijkswaterstaat dat de administratieve last lager wordt bij de gemeenten, omgevingsdiensten, regionale uitvoeringsdiensten en opdrachtnemers. Dus nog een extra reden voor Rijkswaterstaat om deze actie te ondernemen.

Tussenrapportages

De opdrachtnemer verzorgt zes wekelijks een tussenrapportage aan Rijkswaterstaat, de gemeente, omgevingsdienst en regionale uitvoeringsdienst. Deze rapportages zijn nodig om de voortgang bij te houden, zodat bijvoorbeeld de gemeente, omgevingsdienst of regionale uitvoeringsdienst kan bijsturen. Ook geeft het Rijkswaterstaat zicht op de uitputting qua financiële reserveringen.

Prestatieverklaringen

De gemeenten, omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten leveren de getekende prestatieverklaringen (PV-verklaringen) aan Rijkswaterstaat. De PV-verklaringen staan garant voor de geleverde resultaten in lijn met de afgesproken planning en de eigen kwaliteitseisen. Rijkswaterstaat heeft goedgekeurde en getekende prestatieverklaringen nodig om betalingen door te voeren. Het nieuwe formulier voor het plan van aanpak maakt het mogelijk dat Rijkswaterstaat al informatie klaar zet voor beoordeling.

Specialisten publiceert Rijkswaterstaat op 17 januari 2020

Rijkswaterstaat beoordeelt nu 52 inschrijvingen van partijen (waarvan meer land dekkend zijn) op geschiktheid. Door de beoordeling blijkt dat meer inschrijvingen niet compleet zijn. De ontbrekende bewijsstukken worden nu op verzoek van Rijkswaterstaat verzameld en ingestuurd. Helaas gaat het om bewijsstukken waarvoor standaardtermijnen gelden van 2 tot 6 weken. Dit betekent een oponthoud in het beoordelingsproces. Door het gekozen model is deze aanvulling wel toegestaan in tegenstelling tot normale inkoopprocedures. Toch heeft Rijkswaterstaat de bewijsstukken nodig om een basiserkenning InfoMil af te kunnen geven. De desbetreffende inschrijvers zijn door Rijkswaterstaat op 17 december 2019 per e-mail ingelicht.

Einddatum aanvraagproces verplaatst naar 31 januari 2020

Rijkswaterstaat geeft meer tijd aan de inschrijvers, de gemeenten, de omgevingsdiensten en de regionale uitvoeringsdiensten (indienen complete aanvraag). Hierdoor kunnen inschrijvingen toch nog compleet worden gemaakt met de benodigde bewijsstukken. En kunnen de aanvragers van extra dienstverlening de tijd nemen om hun plan van aanpak in te leveren. Vanaf het moment dat de externe specialisten online staan, kan het plan van aanpak (compleet) worden opgestuurd. Alle aanvragen moeten verlopen via het nieuwe plan van aanpak, zoals Rijkswaterstaat nu op de website heeft gezet. Alleen complete aanvragen in dit nieuwe formulier worden behandeld.

Vooraankondiging 2e uitnodiging inschrijving TenderNed

Rijkswaterstaat wilt graag voor een optimale uitvoering TenderNed voor een tweede keer openstellen voor inschrijvingen begin 2020. Het is nu onduidelijk of met de huidige inschrijvingen voldoende capaciteit is geborgd. Onverwachte vertragingen kunnen zich voordoen en dan is het nuttig om meer specialisten in de pool van deskundigen te hebben.


Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht

handen op elkaar

Helpdesk InfoMil

Heeft u vragen door dit nieuwsbericht? Maakt u dan gebruik van ons helpdeskformulier, zodat InfoMil u snel kan helpen aan antwoorden.