Beoordeling BREF Energie Efficiency

De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Limburg-Noord heeft een checklist (xlsx, 40 kB) voor het beoordelen van een bedrijf op de BREF Energie Efficiency gemaakt.

Voor bedrijven met IPPC-installaties zijn voor de bepaling van de technieken de BBT Referentiedocumenten (BREF's) aangewezen. Dit zijn de horizontale BREF Energie-efficiëntie en eventueel de verticale BREF voor de branche waar het bedrijf onderdeel van is

Checklist beoordeling BREF Energie Efficiency

Milieu-ambtenaren die willen controleren of bedrijven voldoen aan de BREF Energie-efficiëntie, kunnen de checklist van de RUD Limburg-Noord gebruiken. Per onderwerp (technieken, installaties of systemen) vinkt hij/zij aan of het van toepassing is in het bedrijf. En ook of het in orde is. Hiermee ontstaat een overzicht van eventuele aandachtspunten voor de bedrijven. De checklist kan vervolgens in de communicatie met het bedrijf gebruikt worden.